Nawigacja w kraulu open water
Metodyka Budowy Kraula dla dzieci w wieku 7- 8 lat
PRO: Technika stylu grzbietowego i pływania pod wodą