PRO: Prof. Jan Olbrecht tłum. Bartosz Kizierowski
Nawigacja w kraulu open water
Metodyka Budowy Kraula dla dzieci w wieku 7- 8 lat