PRO: Prof. Jan Olbrecht tłum. Bartosz Kizierowski
Technika i struktura pracy nóg w stylu grzbietowym .
Nawigacja w kraulu open water